Mykita kai

Kai

€399.00Prezzo

Frame: Navy

size 49-20

Ottica Cavour | Piazza Cavour 3 | Milano | Tel.0265560344 | mail ottica@fotootticacavour.com